ul. Drobna 18A/2A; 43-346 Bielsko-Biała
tel. +48 509 778 697
e-mail: biuro@tools-project.com.pl

Zakład Produkcyjny:
ul. Strażacka 83; 43-382 Bielsko-Biała

 

Tools-Project Kondrat Maciej (ul. Drobna 18A/2A, 43-346 Bielsko-Biała) realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii selektywnego przetapiania sproszkowanych metali przy pomocy lasera (additive manufacturing) i wprowadzenie na rynek form wtryskowych z konformalnym układem chłodzenia”.

Celem strategicznym projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie zastosowania innowacji i wdrożenie wyników prac B+R.
W ramach projektu zostaną zakupione:
- drukarka 3D do metalu,
- centrum obróbcze CNC,
- oprogramowanie do symulacji formowania wtryskowego tworzyw termoplastycznych.
Efektem inwestycji będzie wdrożenie innowacji procesowej (technologia selektywnego spiekania/przetapiania sproszkowanych metali przy pomocy lasera należąca do grupy przyrostowych technik produkcyjnych) i produktowej (formy wtryskowe z konformalnymi układami chłodzenia). W wyniku projektu powstanie 5 nowych miejsc pracy.

Wartość całkowita projektu: 5 466 120,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 999 800,00 PLN
Termin realizacji projektu: 2017.04.01 - 2018.12.31

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie http://rpo.slaskie.pl/ 

-------------------------------------

Bielsko-Biała, 11 kwietnia 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018 dotyczące dostawy systemu selektywnego spiekania/przetapiania sproszkowanych metali przy pomocy lasera

W związku z realizacją projektu pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii selektywnego przetapiania sproszkowanych metali przy pomocy lasera (additive manufacturing) i wprowadzenie na rynek form wtryskowych z konformalnym układem chłodzenia”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”, projekt nr WNDRPSL.03.02.00-24-0153/17-002) zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę systemu selektywnego spiekania/przetapiania sproszkowanych metali przy pomocy lasera. Pełną treść ogłoszenia oraz formularz oferty można pobrać poniżej: